Klispoel

Kwaliteit

Kwaliteit

De Klispoel b.v. teelt en verpakt waterkers en jonge sla. Twee verschillende bedrijfsactiviteiten, waarbij voedselveiligheid een belangrijk aspect vormt.

Ons bedrijf is dan ook voor twee voedselveiligheidssystemen gecertificeerd:

 • GlobalGAP; Voedselveiligheidssysteem voor teeltbedrijven
 • BRC; Voedselveiligheidssysteem voor voedselverwerkende bedrijven

GlobalGAP

GlobalGAP omvat basisrichtlijnen in het kader van een “Goede Agrarische Productie” (GAP) van verse groenten en fruit. Naast de verplichte voorschriften kan men ook nog kiezen voor het invoeren van geadviseerde voorschriften. Na invoering beschikt de teler over een systeem waarmee hij kan aantonen dat het product op een verantwoorde manier tot stand is gekomen. Naast voedselveiligheid wordt ook bijvoorbeeld aandacht besteed aan:

 • minimalisering van milieuverontreiniging
 • terugdringen van het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen
 • doelmatig gebruik van natuurlijke hulpbronnen
 • goed omgaan met gezondheid, welzijn en veiligheid van personeel
 • behoud en verbetering van flora en fauna in de omgeving

Om te voldoen aan de richtlijnen heeft de Klispoel een handboek opgesteld.

BRC Wereldstandaard voor Voedselveiligheid

Om in Nederland de voedselveiligheid te waarborgen is in 1995 de Warenwetregeling Hygiëne van Levensmiddelen (WHI) ingevoerd. In deze regeling staat dat ieder bedrijf dat eet- en drinkwaren bereidt, verwerkt,  verpakt, vervoert, of distribueert, zelf de mogelijke gevaren voor de voedselveiligheid moet inventariseren die bij zijn productiewijze kunnen optreden. Voor ieder risico dat ontdekt wordt, moet een maatregel komen waarmee het beheerst kan worden. Als dit allemaal op papier staat, is er sprake van een systeem om de voedselveiligheid te waarborgen. Dit heet een HACCP-systeem.

 

De BRC voor voedselveiligheid is een hulpmiddel om aan de WHI te voldoen, maar is ook een wereldwijde standaard voor voedselveiligheid. De gevareninventarisatie en het opstellen van de beheersmaatregelen is een onderdeel in deze standaard. De BRC geeft geeft namelijk een raamwerk aan voedingsmiddelenfabrikanten om hen te helpen in de productie van veilig voedsel én in het realiseren van de productkwaliteit die aan de wensen van de klanten voldoet (wereldwijd)

 

Om te voldoen aaan de BRC-richtlijnen heeft De Klispoel een Handboek voor Voedselveiligheid opgesteld.

 

De certificatie-instelling ECAS voert eenmaal per jaar een externe audit uit, waarbij ons kwaliteitszorgsysteem getoetst wordt aan de normen van de GlobalGAP en de BRC Wereldstandaard voor Voedselveiligheid.

 

Naast het dagelijks toezicht door de Kwaliteitsmanager en Leiding, voeren we jaarlijks een uitgebreide interne audit uit.

De Klispoel b.v. teelt en verpakt waterkers en jonge sla. Twee verschillende bedrijfsactiviteiten, waarbij voedselveiligheid een belangrijk aspect vormt.

 

Ons bedrijf is dan ook voor twee voedselveiligheidssystemen gecertificeerd:

 • GlobalGAP; Voedselveiligheidssysteem voor teeltbedrijven
 • BRC; Voedselveiligheidssysteem voor voedselverwerkende bedrijven

GlobalGAP

GlobalGAP omvat basisrichtlijnen in het kader van een “Goede Agrarische Productie” (GAP) van verse groenten en fruit. Naast de verplichte voorschriften kan men ook nog kiezen voor het invoeren van geadviseerde voorschriften. Na invoering beschikt de teler over een systeem waarmee hij kan aantonen dat het product op een verantwoorde manier tot stand is gekomen. Naast voedselveiligheid wordt ook bijvoorbeeld aandacht besteed aan:

 • minimalisering van milieuverontreiniging
 • terugdringen van het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen
 • doelmatig gebruik van natuurlijke hulpbronnen
 • goed omgaan met gezondheid, welzijn en veiligheid van personeel
 • behoud en verbetering van flora en fauna in de omgeving

Om te voldoen aan de richtlijnen heeft de Klispoel een handboek opgesteld.a

BRC Wereldstandaard voor Voedselveiligheid

Om in Nederland de voedselveiligheid te waarborgen is in 1995 de Warenwetregeling Hygiëne van Levensmiddelen (WHI) ingevoerd. In deze regeling staat dat ieder bedrijf dat eet- en drinkwaren bereidt, verwerkt,  verpakt, vervoert, of distribueert, zelf de mogelijke gevaren voor de voedselveiligheid moet inventariseren die bij zijn productiewijze kunnen optreden. Voor ieder risico dat ontdekt wordt, moet een maatregel komen waarmee het beheerst kan worden. Als dit allemaal op papier staat, is er sprake van een systeem om de voedselveiligheid te waarborgen. Dit heet een HACCP-systeem.

 

De BRC voor voedselveiligheid is een hulpmiddel om aan de WHI te voldoen, maar is ook een wereldwijde standaard voor voedselveiligheid. De gevareninventarisatie en het opstellen van de beheersmaatregelen is een onderdeel in deze standaard. De BRC geeft geeft namelijk een raamwerk aan voedingsmiddelenfabrikanten om hen te helpen in de productie van veilig voedsel én in het realiseren van de productkwaliteit die aan de wensen van de klanten voldoet (wereldwijd)

 

Om te voldoen aaan de BRC-richtlijnen heeft De Klispoel een Handboek voor Voedselveiligheid opgesteld.

 

De certificatie-instelling ECAS voert eenmaal per jaar een externe audit uit, waarbij ons kwaliteitszorgsysteem getoetst wordt aan de normen van de GlobalGAP en de BRC Wereldstandaard voor Voedselveiligheid.

Naast het dagelijks toezicht door de Kwaliteitsmanager en Leiding, voeren we jaarlijks een uitgebreide interne audit uit.