Klispoel

Teelt

Het Telen

De Klispoel b.v. teelt vanaf de oprichting van het bedrijf in 1970 biologisch en is sinds 1975 hiervoor gecertificeerd.

 

Biologisch telen houdt in; telen zonder het gebruik van kunstmeststoffen en chemisch – synthetische bestrijdingsmiddelen. De meststoffen zijn van natuurlijke oorsprong.

 

Voor wat betreft de bestrijding van ziekten en ongedierte is het vooral van belang de plant gezond te houden. Een sterke, gezonde plant wordt minder snel ziek, trekt minder insecten aan en herstelt beter na beschadiging. Om dit te bereiken moeten we in de eerste plaats zorgen voor een goede bodem met voldoende voedingsstoffen en een gezond bodemleven. De bodem wordt zo min mogelijk uitgeput door het toepassenvan groenbemesting, het terug brengen van plantresten in de bodem en de structuur van de bodem zo min mogelijk aan te tasten.

Controle op de biologische teelt wordt uitgevoerd door de Stichting Skal. Zij bezoeken minimaal 1 x
per jaar ons bedrijf en controleren of het bedrijf voldoet aan de eisen voor de biologische productiemethode overeenkomstig Verordening (EEG) Nr. 2092/91.

Naast het voldoen aan bovenstaande eisen vinden wij het belangrijk dat het bedrijf zo veel mogelijk geïntegreerd is in zijn omgeving. De kwekerij grenst aan een gevoelig natuurgebied en het terrein zelf is aangewezen als “Agrarisch gebied met landschappelijke en natuurwetenschappelijke waarde”. Zodoende proberen wij de natuurontwikkeling op het terrein te bevorderen, o.a. door het aanleggen en in stand houden van natuurlijke afscheidingen (struwelen) waar planten en dieren beschutting en voedsel vinden.

Skalnr. 006214

Om naar de skal website te gaan, klik hier onder:

De Klispoel b.v. teelt vanaf de oprichting van het bedrijf in 1970 biologisch en is sinds 1975 hiervoor gecertificeerd.

Biologisch telen houdt in; telen zonder het gebruik van kunstmeststoffen en chemisch – synthetische bestrijdingsmiddelen. De meststoffen zijn van natuurlijke oorsprong.

Voor wat betreft de bestrijding van ziekten en ongedierte is het vooral van belang de plant gezond te houden. Een sterke, gezonde plant wordt minder snel ziek, trekt minder insecten aan en herstelt beter na beschadiging. Om dit te bereiken moeten we in de eerste plaats zorgen voor een goede bodem met voldoende voedingsstoffen en een gezond bodemleven. De bodem wordt zo min mogelijk uitgeput door het toepassenvan groenbemesting, het terug brengen van plantresten in de bodem en de structuur van de bodem zo min mogelijk aan te tasten.

Controle op de biologische teelt wordt uitgevoerd door de Stichting Skal. 

Zij bezoeken minimaal 1 x
per jaar ons bedrijf en controleren of het bedrijf voldoet aan de eisen voor de biologische productiemethode overeenkomstig Verordening (EEG) Nr. 2092/91.


Naast het voldoen aan bovenstaande eisen vinden wij het belangrijk dat het bedrijf zo veel mogelijk geïntegreerd is in zijn omgeving. De kwekerij grenst aan een gevoelig natuurgebied en het terrein zelf is aangewezen als “Agrarisch gebied met landschappelijke en natuurwetenschappelijke waarde”. Zodoende proberen wij de natuurontwikkeling op het terrein te bevorderen, o.a. door het aanleggen en in stand houden van natuurlijke afscheidingen (struwelen) waar planten en dieren beschutting en voedsel vinden.

Skalnr. 006214. 

Om naar de skal website te gaan.

klik hier onder: