Klispoel

Geschiedenis

Geschiedenis

Achtergrond

De Klispoel b.v. is de enige waterkerskwekerij in Nederland. Het ligt aan de voet van de stuwwal vlak bij Nijmegen,grenzend aan een natuurgebied en uitkijkend over de Ooijpolder.

Het bedrijf is opgericht in 1970 door Norbert Vermeulen die nog steeds eigenaar en directeur is.

Sinds 1983 is het bedrijf in Ubbergen gevestigd, een gebied dat bekend staat om zijn vele zuivere waterbronnen. Niet voor niets waren hier vroeger tientallen wasserijen gevestigd.

Het begin

De Klispoel bestaat sinds 1970 en is tot op de dag van vandaag de enige waterkerskwekerij in Nederland. Eigenaar en directeur Norbert Vermeulen kwam via de forellenkwekerij van zijn ouders (“de Forellenhof” in Beek-Ubbergen) bij deze speciale teelt uit.

De teelt van forellen vraagt zeer schoon, stromend (bron)water, net als waterkers. Van een klant, een restaurant in de buurt, kwam de vraag of de Forellenhof ook waterkers kon gaan telen. Dat werd tot dusver geïmporteerd uit België of Frankrijk.

Norbert, toen pas 18 jaar, leek dit wel een uitdaging. Er werd eerst een poging ondernomen op de forellenkwekerij zelf. Later op een klein stukje grond in Wijchen, om daarna uit te wijken naar de huidige productielocatie in Ubbergen.

De bedrijfsnaam “De Klispoel” is de naam van het gebied in Wijchen waar het bedrijf ooit startte.

Jonge Sla

Tot 1996 was waterkers de enige teelt. Bij deze teelt komen wortelresten vrij die tot dan toe vaak naar boeren of mensen met moestuintjes gingen als bemesting. Om deze resten beter te kunnen gebruiken begon de Klispoel in 1996 met een vollegrondsteelt, in eerste instantieveldsla.

In 1997 zette Norbert samen met een leverancier van slazaad een aantal proeven op met “Baby-leaf”, een slamix met onversneden, jonge blaadjes sla.Nu heet het product “Jonge Sla”en het gaat via dezelfde biologischeafzetkanalen als de waterkers.

De waterkers-resten gebruiken we nu bij de slateelt als bemesting. Bovendien bieden de twee totaal verschillende teelten afwisseling voor de werknemers qua werkzaamheden. Bij de slateelt veel met tractoren en landbouwmachines gewerkt. De waterkers teelt is arbeidsintensiever en de teelt is gecompliceerder.

Ontwikkeling

De Klispoel heeft zich sinds 1970 enorm ontwikkeld, zoals ook de wensen van de klanten zich ontwikkelden. De teelt van waterkers blijft de spil van het bedrijf. Ooit begonnen met het leveren van een paar honderd bossen waterkers per week aan afnemers in de omgeving en geoogst door Norbert en zijn vrouw. Nu zijn de teeltoppervlakken, het personeel en de werktuigen verveelvoudigd. Bovendien staat er een volledige was- en verpakkingslijn in een modern pand om ook panklare consumentenzakjes te kunnen leveren.

Aspecten als hygiëne en voedselveiligheid zijn vooral de afgelopen 10 jaar steeds belangrijker geworden. Om aan die eisen te voldoen waren aanpassingen van pand, machines en bedrijfsstructuur en –cultuur nodig.

In de loop van de jaren heeft waterkers een plaats veroverd in de culinaire wereld van de restaurants en de consument, dankzij zijn kruidige smaak en veelzijdige gebruik.

Achtergrond

De Klispoel b.v. is de enige waterkerskwekerij in Nederland. Het ligt aan de voet van de stuwwal vlak bij Nijmegen,grenzend aan een natuurgebied en uitkijkend over de Ooijpolder.

Het bedrijf is opgericht in 1970 door Norbert Vermeulen die nog steeds eigenaar en directeur is.

Sinds 1983 is het bedrijf in Ubbergen gevestigd, een gebied dat bekend staat om zijn vele zuivere waterbronnen. Niet voor niets waren hier vroeger tientallen wasserijen gevestigd.

Het begin

De Klispoel bestaat sinds 1970 en is tot op de dag van vandaag de enige waterkerskwekerij in Nederland. Eigenaar en directeur Norbert Vermeulen kwam via de forellenkwekerij van zijn ouders (“de Forellenhof” in Beek-Ubbergen) bij deze speciale teelt uit. 

 

De teelt van forellen vraagt zeer schoon, stromend (bron)water, net als waterkers. Van een klant, een restaurant in de buurt, kwam de vraag of de Forellenhof ook waterkers kon gaan telen. Dat werd tot dusver geïmporteerd uit België of Frankrijk.

 

Norbert, toen pas 18 jaar, leek dit wel een uitdaging. Er werd eerst een poging ondernomen op de forellenkwekerij zelf. Later op een klein stukje grond in Wijchen, om daarna uit te wijken naar de huidige productielocatie in Ubbergen.

 

De bedrijfsnaam “De Klispoel” is de naam van het gebied in Wijchen waar het bedrijf ooit startte.

Jonge sla

Tot 1996 was waterkers de enige teelt. Bij deze teelt komen wortelresten vrij die tot dan toe vaak naar boeren of mensen met moestuintjes gingen als bemesting. Om deze resten beter te kunnen gebruiken begon de Klispoel in 1996 met een vollegrondsteelt, in eerste instantieveldsla.

In 1997 zette Norbert samen met een leverancier van slazaad een aantal proeven op met “Baby-leaf”, een slamix met onversneden, jonge blaadjes sla.Nu heet het product “Jonge Sla”en het gaat via dezelfde biologischeafzetkanalen als de waterkers.

De waterkers-resten gebruiken we nu bij de slateelt als bemesting. Bovendien bieden de twee totaal verschillende teelten afwisseling voor de werknemers qua werkzaamheden. Bij de slateelt veel met tractoren en landbouwmachines gewerkt. De waterkers teelt is arbeidsintensiever en de teelt is gecompliceerder.

Ontwikkeling

De Klispoel heeft zich sinds 1970 enorm ontwikkeld, zoals ook de wensen van de klanten zich ontwikkelden. De teelt van waterkers blijft de spil van het bedrijf. Ooit begonnen met het leveren van een paar honderd bossen waterkers per week aan afnemers in de omgeving en geoogst door Norbert en zijn vrouw. Nu zijn de teeltoppervlakken, het personeel en de werktuigen verveelvoudigd. Bovendien staat er een volledige was- en verpakkingslijn in een modern pand om ook panklare consumentenzakjes te kunnen leveren.

Aspecten als hygiëne en voedselveiligheid zijn vooral de afgelopen 10 jaar steeds belangrijker geworden. Om aan die eisen te voldoen waren aanpassingen van pand, machines en bedrijfsstructuur en –cultuur nodig.

In de loop van de jaren heeft waterkers een plaats veroverd in de culinaire wereld van de restaurants en de consument, dankzij zijn kruidige smaak en veelzijdige gebruik.